SKB – Referat fra den 06-02-23
Her er SKB-referatet fra den 6. Februar 2023.