SKB – Referat fra den 05-01-23
Her er SKB-referatet fra den 5. januar 2023.