Samarbejde med forældre

Herstedlundskole i udvikling

Målsætninger for Herstedlund Skole

Vi vil distriktets børn – I vælger os

Du opnår dine mål – og du får den rette uddannelse

Vi har de dygtigste medarbejdere til at hjælpe dig

Alle er en del af fællesskabet – alle bidrager til fællesskabet

10 Gode Råd:

– Sundkost, morgen middag og aften.

– Gode senge tidsvaner, min 10. timer er anbefalet for børn og unge. 

– Dyrk motion min 30 min. om dagen, enten igennem en sportsgren, juniorfitness eller hjemmemotion.

– Hjælp dit barn med ikke at bruge for meget tid foran en ipad, mobil eller anden digital genstand.

– undgå burgen af Sociale medier for børn og unge. Der er meget lidt restriktioner på app, indhold og brugen. Apps som youtube, tik-tok, snapchat, åbner ofte en verden op for dit barn som de ikke er parat til. Og er i sidste ende skadeligt for dit barns kognitive udvikling. 

– Hjælp dit barn til hvordan det skal begår sig på internettet. Sæt en forældre lås på jeres hjemme netværk så de ikke ser noget de ikke skal på nettet. 

– få dit barn med ud at handle og lave mad. Snak og fortæl om hvad i laver. Hvad tingende hedder osv. 

– læs højt for dit barn. Godnathistorier er stadig vigtige…..

– Sæt grænser for dit barn, tag kampen op istedet for at give op, hold fast uden at blive vred og råbe. Du er voksen og du bestemmer. Hvis du alligevel kommer til at blive vred så er det vigtigt at du får snakket om det bagefter og du får forklaret hvorfor du reagerede som du gjorde. 

– Hjælp dit barn med lektier og det faglige. Der er altid ting som du kan hjælpe dit barn med. Du skal ikke tvinge det til at bruge flere timer på lektier, men imellem 15-30 min om dagen er en god ide i de små klasse. Husk at hjælpe og ikke at lave. Spørg evt læreren om øvelser i kan lave der hjemme, hvis der ikke er lektier. f.eks. højtlæsning. Er dit barn blevet teenager så kan det være svært at hjælpe men prøv alligevel. Det er godt givet ud! 

På Herstedlundskole, går følger vi en række regler for at skabe det bedst mulige miljø for både børn og voksne på skolen.

Trivsel bliver gang på gang påpeget som det vigtigste redskab for at læring kan finde sted. Dette gælder både trivsel i hjemme, i klasse og i fritiden. Samtidig peger alt forskning på at lærer-elev, relationen er den vigtigste i folkeskolen når det kommer til udbytte af timerne, læring og trivsel i skolen. Vi går rigtigt meget op i et positivt samarbejde med forældre på Herstedlund skole og vi sætter en ære i at der skal være plads til alle.

Vi bruger værktøjer som Genoprentende praksis, ICDP og Helle højbys klassemøder for at imøde komme trivsel på skolen. Vi ved nemlig at gode relationer til både forældre og elever er altafgørende for at dit barn kommer god igennem folkeskolens 10 årige grunduddannelse.

De gode relationer kommer især i spil når dit barn ikke trives. Det kan være det har brug for ekstra støtte til det faglige eller at det måske har en kognitiv vanskelighed som i skal have den rette hjælp til. Det er ofte her at samarbejdet bliver udfordret og sat på spidsen. Du skal vide at du som forældre på Herstedlundskole er en vigtig del af løsningen og at vores udgangspunkt for dit barn altid er at skabe de bedste betingelser for at dit barn trives og lærer noget. Vores mål er aldrig at kritisere eller påpege fingre for det kommer vi ikke nogle vejene med. Vores mål er at skaffe dig og dit barn de bedst mulige muligheder for at den komplekse skoledag lykkes. Det kan være rigtigt svært at have et barn med særlige behov som ikke trives og derfor er dit samarbejde altafgørende for om vi kan lykkes med at løfte dit barn i fællesskab.

Kravende til Folkeskolen er bestemt ikke blevet mindre faktisk er folkeskolen krav og mål øget voldsomt de seneste år og det kan være rigtigt svært finde rundt i både som forældre og barn.

Vi forventer derfor at du som forældre deltager aktivt i dit barns skolegang, stiller spørgsmål og hjælper dit barn til at blive så læringsparat som mulig.

Læringsparat, betyder at man kommer og er klar til undervisning. Derfor forventer vi som skole at du hjælper dit barn på vej, træner og vejleder dit barn i hvordan man omgås andre voksne, elever og mennesker.

Som læringsparat elev forventer vi at du har:

– Et fyldt penalhus, med farveblyanter, blyanter, tusser, viskelæder, lineal, passer og vinkelmåler.

– Strøm på din Chromebook eller ipad.

– Har bøger med til undervisning og pakket ind i bogbind.

– Hører efter og deltager aktivt i timen.

– Får søvn nok min 8 timer om dagen. Gerne mere.

– Kan snakke ordentligt og pænt til både din lærer og andre elever.

– Kan finde ud af at samarbejde med dine klassekamerater.

– Aflevere dine opgaver til tiden.

Når vi nævner det at være læringsparat, så er det fordi at det er super vigtigt for dit barns trives i skolen, både socialt og fagligt, men faktisk er læringsparathed også et krav for at blive bedømt uddannelses parat til en ungdomsuddannelse når du går ud af 9. klasse. Det vil altså sige at både en del af din års-karakter og din uddannelsesparathedsvurdering, afhænger af om du kommer og er læringsparat. Ud over dette helt objektive kriterium så handler læringsparathed forventet når du går på Herstedlundskole. Vi er godt klar over at det ikke sker fra dag 1. men vi forventer at vi hjælper dit barn til at møde op læringsparat i skolen.

Faglige krav, er der mange af i skolen og de ændre sig hvertår i takt med at samfundet krav til folkeskolen ændr sig. På Herstedlundskole forventer vi at du som elev, opnår de kompetencer det kræver at gå til afgangs eksamen i 9. klasse. Dermed ikke sagt at vi forventer at du får 12. til din eksamen men vi forventer at du prøver at gøre dit yderste for at klare dig så godt som muligt. Vi ved fra erfaring at jo bedre du klare dig desto støre chance er der for at du gennemfører en ungdomsuddannelse og ikke ænder ud i kriminalitet. Vores mål på skolen er således at sørge at alle kommer igennem folkeskolens afgangseksamener med min. et 2 tal i alle fag og helst mere.

Vi har et ekstra ordinært godt samarbejde med Albertslund Unge center, hvor mange af vores elever går til ekstra undervisning. Det vil vi stærkt anbefale i du som elev tager udnytte af, da vi ved at det rent kasaktervis giver langt bedre karakter for vores elever.

ud over trivsel og det faglige så er det sociale også en vigtigt del i dit barn dannelse. Herstedlund skole går derfor meget op i at vi kan være sammen på en behagelig og god måde med en god omgangstone. Vi ser derfor meget trængt på grimt sprog, digitalmobing og mmobning, både psykisk og fysisk.

Vi forventer at der under sådanne episoder bliver bakket op hjemmefra. Mobing, psykisk og fysisk vold, kan på Herstedlundskole medfører bortvisning, udmelding og politianmeldelse. Der gælder ikke andre regler her end dem som der gør ude i samfundet, men heldigvis ænder vi meget sjællendet i sådanne situationer. Vi gør nemlig en stor indsat for at forbygge og skabe dialog imellem to stridende parter. her bruger vi Genoprentende Praksis til at få to stridende parter til at mødes og forzone. Dermed ikke sagt at der ikke er konsekvenser for ens handlinger for det er der selvfølgelig, men vi ved også at man skal kunne se på hinanden efterfølgende og derfor at det vigtigt at få sluttet en konflikt på en god måde. Vi forventer derfor også at du som forældre er med til at bakke op om de løsninger og konsekvenser som skolen i samarbejde med dig, lærer og elever finder frem til.

Som i sikkert kan læse jer til nu, handler vores regler her på skolen ikke om at lave forbud, men at have forventninger og skabe rammer for at dit barn trives. Vi skal som skole lede vejen og vise de gode eksempler på det rigtige og det er faktisk også det vi beder jer som forældre om. Samarbejdet, dialogen og rammesætningen er alt afgørende for om det lykkes og vi håber du vil være med til at tage ansvar, lytte, indgå i dialog og frem for alt skabe et positivt samarbejde imellem skolen og hjemmet. Det handler ikke om dig, Det handler om dit barn og vores mål er det samme, nemlig at sørge for at dit barn har det godt og kommer ud som en dannet menneske på den anden side.

 

 

 

 

Ordensregler på Herstedlundskole 

 

Tag hensyn: Tal pænt til alle, Hjælp hinanden, Hold skolen ren Pas på skolens ting.

 

Vi vil ikke acceptere mobning, fysisk eller psykisk vold på skolen. Derfor kan mobning/psykisk eller fysiske voldelig adfærd medføre hjemsendelse på dagen efter forudgående kontakt til forældrene.(i tilfælde af særlig grov adfærd kan dette politianmeldes af forældre eller skolen).

Hærværk af skolens eller andre personers genstande, medfører erstaningskrav og evt. politianmeldelse.

 

Husk indendørs: Tale – ikke råbe, Gå – ikke løbe, Ingen brug af rulleskøjter o. lign. indendørs.

 

Mobiltelefoner 0.-3. årgang: Telefonerne samles ind om morgenen og udleveres efter endt undervisning.

4.-9. årgang: Telefonerne er ikke synlige i undervisningen, med mindre det er efter aftale med en lærer/ pædagog. Telefoner samles ind som i indskolingen.

 

Mad: Husk at rydde op efter dig, når du har spist. Indtagelse af energidrikke er ikke tilladt. Mad indtages i Kantineområdet på skolen. 

 

Frikvarter, inde: Mellemtrinnet og Udskolingen kan have indeordning. Aftales konkret i den enkelte klasse med årgangens lærere.

 

Frikvarter, inde: Afdelingerne udarbejder konkrete regler for indendørs pauseområder. Disse aftaler/regler hænges synligt i afdelingen, gerne flere steder.

 

Rygning/tobak og erosforiserende stoffer: Ingen må ryge/tobak eller indtage Erosforiserende stoffer på skolen eller på skolens område. 

 

Alle voldsomme og støjende lege foregår udendørs. Sneboldkastning foregår kun på boldbanen (mellemtrin/udskoling) og på boldbanen i Rundegård (indskoling).

 

Elever i 7.-9. klasse kan med forældrenes skriftlige tilladelse få lov til at forlade skolen i pauserne.