Sådan Underviser Vi

Fællesskabet i fokus

På Herstedlundskole er fælleskabet, trivsel og det faglige i fokus. Det går nemlig hånd i hånd når man snakker læring og derfor er disse tre punkter fokuspunkter for skolen både for lærer, ledelse, pædagoger, vejledere, elever og forældre. Som en del af Herstedlundskole er du med til at gøre skolen et rat sted og være og med til at skabe gode læringsbetingelser for alle elever på skolen. 

I år 2018/2019, vandt skolen 1,3 millioner kroner fra Undervisningsministeriets pulje, for skoler der levere en markant bedre præstation. Den gave er blevet brugt på mange gode ting. Blandet nye legeredskaber, udearealer, ting til undervisning og uddannelser og kurser til vores lærer, for at højne både trivselsniveauet og det faglige niveau på skolen. Elevrådet har været med til at peje på en del af de forbedringer som er lavet på skolen. 

Undervisning på Herstedlundskole

Vores fokus er at få dig til at yde dit bedste i undervisningen og dermed skabe så meget læring som muligt på det niveau du er på. Ikke alle elever er 12. tals elever og det betyder ikke at du er dum. Alle elevers læringskurver er forskellige og på Herstedlundskole fokusere vi på at have et niveau hvor alle udfordes efter deres evner. Det stiller store krav til vores lærer/undervisere, som skal sørge for at der er den rette mængde undervisningsdiferentiering i undervisningen. Vi forsøger for at få lagt både to-lærertimer ind og konvetere Understøttende undervisning om til tolærertimer for at fagne så bredt som muligt i så mange fag som muligt. Der skal både være hjælp til dem som syntes det er svært og dem som syntes det måske er lidt for let. Ud over almindelig undervisningsdiferentiering i undervisningen laver mangle klasser og årgange også blandede hold. Det er ikke nødvendigvis det faglige niveau man deler ud fra men kan foreksemple også være efter køn, læringstille, interreser osv. Vi er glade for at brige så mange forskellige læringsmetoder ind i klasserummet for at fagne bredt. Noget som vi er glade for er ugeskema revolutionen som handler om at eleverne selv kan være med til at vælge hvilke opgaver de vil lave inden for de bestemte fag. De skal således selv vælge indne for en række aktiviteter og rollen som lærer ændres her fra ekspert til vejleder. Netop den rolle er vigtigt i dag som lærer fordi at de nye krav fra UVM, handler om at eleverne skal opnå kompetencer og ikke færdiheder og viden, sådan som det var da du gik i skole. Eleverne skal således kunne vælge at finde og bruge de rette metoder til at lærer sig selv hvordan de skal løse en opgave. Derfor er en stor del af udskolings fagdidaktiken også projektorienteret undervisning og mange af de eksamener elever skal til i 9. kalsse omhandler således rigtigt meget hvordan du som elev vælger de rette strategier og metoder til at løse, opgaver finde viden du måske mangler, reflektere og bruger din viden. 

Elever bedømmes således efter den Taksomoniske trappe når de skal have karaktere og til eksamen. Derfor er en stor del af undervisningen også med fokus på at lærer at lærer. Det kan både være svært og krævende for rigtigt mange elever. Vi forsøger således altid at bygge et stillads af sikkerhedsnet for eleverne så de kan få den rette hjælp til at løse deres opgaver. Vi har blandet satset stort på feglige vejledere som både hjælper lærerne i klasserne og eleverne med at højne niveauet i den faglgie undervisning. ud over at der er kommet et enomt øget krav til eleverne i undervisningen er der også kommet et krav om at du skal være uddannelses parat. Det krav sætter store krav til dine social evener, samarbejdsevener og dit engagement i timerne. Derfor sætter vi særligt fokus på læringsparathed på Herstedlund skole, da det er det som du bliver bedømt på ud når du skal have din uddannelsesparathedsvurdering. Udannelsesparathedsvurderingen, afgør blandet hvilke ungdomsuddannelse du kan komme ind på. Hvis du f.eks. gerne vil på gymnasium efter 9. klasse. skal du både være uddannelses parat og have et karaktergennemsnit på 5. 

Det er store krav at stille til teenagere og faktisk store krav at stille til alle. Derfor er det vigtigt for os at have et beredskab der kan hjælpe dig på vej, selv hvis det ikke går helt efter planen. Vores lærer, vejleder og ledelsen samarbejder derfor tæt med forældre og andre kommunelle indstanser for at give dig de bedste muligheder for at komme igennem 9. klasses afgangeksamen og den daglige undervisning på skolen. 

7.- 9. klasse er således ikke længere der du skal lærer det hele. Niveauet stiger voldsomt i disse år og der er derfor vigtigt at du har tilegnet dig de rette evner inden du kommer op i 7. klasse. 7. klasse går eksamenerne allerede i gang. Der vil både være opgaver og fag du skal til prøve i allerede i 8. klasse og en del af det du æser i dansk, matematik og naturfag kan blive dit pensum i 9. klasse. 

Vi sætter derfor stort fokus på at du både i indskoling og mellemtrins for øvet og lært dig de strategier og tilgange og dermed får de rette kompetencer du har brug for til at klare dig i udskolingen. 

Alle disse ting stiller selvfølgelig store krav til samarbejdet imellem hjemmet og skolen og imellem eleven og læreren. For et godt læringsmiljø er et must for at kunne klare sig godt i eksamnerne og de vidre ungdomsuddannelser. Har du sprøgsmål til dit barns læring så tøv ikke med at skrive eller ringe til det lærerteam som dit barn har i skolen. 

Selv om det hele lyder meget alvorligt så er leg, godt humør og grin selvfølgelige også super vigtigt for at kunne klare hverdagen og det har vi selvfølgelig også meget af her på Herstedlundskole.