Privacy GDPR and cookie policy

Databeskyttelsespolitik for Herstedlundskole.dk ejet af Herstedlundskole.

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for virksomheden.

Virksomheden er dataansvarlig Jakob K. Schønemann(It-ansvarlig) og Søren Hald(skoleleder).

Virksomheder er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Virksomhedens kontaktoplysninger er:

Herstedlund skole

Telefon nr: +4543687150

Nyvej 11

2620 Albertslund

Du er altid velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Herstedlund skole er ansvarlig for alle former for persondata og behandling af dette på hjemmeside. 

Personoplysninger virksomheden behandler

Virksomheden Herstedlundskole behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og samarbejdspartnere
 • Navn og e-mailadresse til modtagere af nyhedsbreve og pressemeddelelser
 • Oplysninger om personens interesser og adfærd på din hjemmeside
 • Ip adresser fra logins på hjemmeside
 • Billeder med tilladelser fra forældre
 • Video med tilladelse fra forældre

Virksomheden bruger personoplysninger til

Virksomheden Herstedlundskole bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kundens navn, telefonnummer og e-mailadresse opbevares, så virksomheden kan komme i kontakt med kunden
 • Personens navn og e-mailadresse registreres og opbevares, så virksomheden kan sende nyhedsmail eller kontakte til personen
 • Virksomheden bruger bestemte personoplysninger i forbindelse med et projekt for en kunde Herstedlund skole.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve, registrering og analysering af interesser og adfærd hos en bruger af en hjemmeside)
 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn, adresse og e-mailadresse i kundeforhold)
 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med personen
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse

Virksomheden behandler dine personoplysninger efter interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Virksomhedens interesser, som begrunder behandlingen er at kunne udfører og holde en featureuge for Herstedlundskole.

Videregivelse af personoplysninger

Virksomheden videregiver ikke dine oplysninger med minder hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning. Virksomhedens hjemmeside Herstedlundskole.dk styres under deres it-ansvarlig på Herstedlund skole og ledesen på Herstedlundskole.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Virksomheden overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Dine personoplysninger stammer fra

Herstedlundskole.dk og slettes igen efter endt formål. Vi registrere ikke oplysninger om dig med mindre der er givet udtrykkeligt skriftligt sammentygge til dette via skolen på skrift.

Opbevaring af dine oplysninger

Virksomheden opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning. Herstedlundskole.dk opbevarer ikke oplysning af nogle form. Det er Herstedlundskole som varetager og er ansvarlige for behandling og brug af personlige oplysninger om dig eller dit barn ud fra den gældende lovgivning. Hvis du er i tvivl om hvordan Herstedlundskole og Albertslund kommune varetager opbevaring af dine oplysninger så kontakt it-ansvarlige på skolen.

Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret at trække dit samtykke tilbage:

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

 

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

 

 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger:

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

 

 • Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

 

 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

 • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

 • Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.