Praktiske oplysninger og Kantinen

Praktiske oplysninger
Ringetider:
Skolen starter kl. 8.10 – se i øvrigt den enkelte klasses skema i AULA.
08.10-09.40: 1.-2. lektion

09.40-10.00: Pause

10.00-11.30: 3.-4. lektion

11.30-11.50: Spisepause 11.50-12.10: Pause

12.10-13.40: 5.-6. lektion

13.40-15.10: 7.-8. lektion

Om eftermiddagen indlægger lærerne pauser i undervisningen.

Kantinen:
På Herstedlund Skole har vi en kantine, som nor-malt er åben 5 dage om ugen. Her kan man købe både varm og kold mad til meget rimelige priser. Kantinens mad er 95% økologisk. Kantinen er primært for 4.-9. årgang. 3. årgang øver sig i at spise i kantinen med deres lærere fra omkring 1. maj. Se information om ugens menu og evt. lukkeda-ge i AULA.