Inklusionsteam

Esra Cakiroglu

Inklusionsvejleder i Indskolingen

Esra er derudover RGP-træner og
medlem samt tovholder for
fremmødeteamet

Mail: Esra0522@akskole.dk
Tlf: +45 61 36 98 01
Aula: ESC

Karina Baymler

Inklusionsvejleder på Mellemtrinnet

Karina er derudover RGP-træner, samt tovholder for RGP-trænerteamet og medlem af fremmødeteamet

Mail: Kari438s@akskole.dk
Tlf.: +45 51 55 93 74
Aula: KAB

Josephine Sørine Hartmann

Inklusionsvejleder i Udskolingen

Josephine er derudover RGP-træner og
medlem af fremmødeteamet samt
børnegruppeleder (skilsmisse –
sorggruppe) og DUÅ
forældregruppeleder

Mail: jose626d@akskole.dk
Tlf.: +45 24 76 31 98
Aula: JOP

Mia Kaas Nielsen

Skole-hjem-vejleder og
Angstbehandler

Mia er udover at være en del af Iteamet også lærer i udskolingen
og medlem af fremmødeteamet
Mia er sprogvejleder og
sprogtester ligeledes efter aftale
2.-9. årgang.

Mail: Miax5156@akskole.dk
Tlf.: +45 31 57 45 85
Aula: MK

Herstedlund Skole og I-teamets værdier

 En af Herstedlund skoles målsætninger er at udvikle inkluderende lærings- og trivselsfællesskaber samt undervisningspraksis. I-teamets opgave er at bidrage til at fremme alle børn og unges læring og trivsel i det almene fællesskab, jf. Herstedlund skoles værdigrundlag, Herstedlund skoles årgangs – og klassemål for læring og trivsel, Albertslundkommunes Børne- og ungepolitik samt Albertslund kommunes Skole for alle.

H V A D K A N I- T E A M E T B I D R A G E
M E D ?

I-teamets overordnede arbejdsopgaver:

 • Sparring, vejledning og medpraktisering
  (planlægning, udførsel og evaluering)
 • Observationsforløb
 • Formidling af ny viden og forskning
  samt ideer til lærings- og
  trivselsfremmende tiltag
 • Deltagelse i Børnemøder,
  Indsatsudvalgsmøder og evt.
  Netværksmøder

I-teamet skal understøtte at vi, på Herstedlund skole sammen, udvikler en undervisningspraksis med inkluderende læringsfællesskaber – også i frikvarterer og overgange til SFO, klub eller andet. Det betyder, at omdrejningspunktet for Iteamets arbejde er at fremme alle børn og unges læring og trivsel i det almene fællesskab, jf. Herstedlund skoles værdigrundlag og Albertslund kommunes Børne- og Ungepolitik.

Dette sker gennem et tæt samarbejde, tydelige mål, koordination af indsatser, øget refleksion og udbygning af viden og handlekompetencer. I-teamets primære arbejdsopgaver er således at understøtte den fagprofessionelle kompetenceudvikling, øge refleksion og udbygge handleteori på alle skolens arenaer. I-teamet arbejder systemisk orienteret, jf. skolens pædagogiske værdier. Fokus rettes mod de kontekstuelle forhold, hvor læring og trivsel tænkes i sammenhæng med fx undervisningens indhold og struktur, og forsøger altid at inddrage elevernes perspektiv.

I – T E A M E T S K A L U N D E R S T Ø T T E V O R E S F Æ L L E S K O M P E T E N C E L Ø F T

Fælles løft:
I-teamets arbejde består bl.a. i kortere intensive indsatser i samarbejde med lærere og pædagoger, herunder sparring, vejledning og igangsættelse af procesorienterede indsatser, der fremmer det inkluderende miljø for børn – og voksne – i skole, på SFO og i klub, Vi skal udvikle vores viden, kompetencer og handlemuligheder sammen, så vi bliver stadig bedre til at lave god skole for alle vores elever. I-teamets opgavetilgange afspejler dette afsæt.

 • Vi vil distriktets børn – I vælger os

 • Du opnår dine mål – og du får din rette uddannelse

 • Vi har de dygtigste medarbejdere til at hjælpe dig

 • Alle er en del af fællesskabet – alle bidrager til fællesskabet