Herstedlundskole SFO

Årets store begivenheder
• Hvert år deltager vi både forår og ef-terår i rollespil med kommunens andre SFO’er. Hele SFO’en deltager
• Vi deltager (selvfølgelig) i Børnefest-ugen. Vi er på festpladsen hele dagen alle tre dage – også med morgenåb-ning
• Vi holder julefest for alle børn og de-res familier med masser af aktiviteter og luciaoptog
• Vi spiller Hockey-turnering med de an-dre SFO’er
• Og meget mere…

Lukkedage
• SFO’en holder lukket flg. dage:
• De 3 dage før påske
• Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
• Den 1. maj
• Den 5. juni – Grundlovsdag
• Alle dage ml. jul og nytår

.Herstedlund Skole og SFO
Nyvej 11 2620 Albertslund

Tlf. 43 68 71 50

herstedlundskole@albertslund.dk

SFO Herstedlund Skole
Telefonnumre

skoleåret 20-21:

0. årg.: 20 52 85 57 1.

årg.: 20 52 85 55 2.

årg.: 20 52 85 54 3.

årg.: 20 52 85 56

Skolens hjemmeside 

herstedlundskole.dk/