Eleverne er utilfredse, men lærerne kigger væk.

I denne episode af debatten snakker vi om lærernes tilfredshed og elevernes utilfredshed. Vi snakker omkring de forskellige interviews og udtalelser som redaktionen har givet os. Vi giver vores indtryk og mening på de forskellige huse. På denne episode af debatten bliver der også snakket om den nyligt opdagede “koppe sag”. Vi stiller spørgsmål til udtalelserne fra de forskellige huse.