Demokratiet under pres på Hogwarts
Demokratiet under press; The daily prophet pålægges censur, efter en række satireindslag om konkurrencen imellem Slytherin og Ravenclaw.
Flere overhoveder fra Hogwarts reagerer kraftigt på den negative tone i The Daily Prophets satire og humor video blog. Selv over overhoveder fra The ministry of magic har påpeget, at der kun må være fokus på det positive, og at ‘konkurrence perspektivet’ ikke eksisterer på Hogwarts. Dette gælder også fredag, når skal afholdes Quidditch turnering imellem alle husene.
The Daily Prophet Hogwart NewsThe Daily ProphetHogwart News
november 16, 2022
jako274a@akskole.dk
Først og fremmest vil vi på The Daily Prophet gerne undskylde for, hvis nogle har følt sig trådt over tæerne. Redaktionen havde valgt at skrive ‘’satire og humor’’ som overskrift, men det kan ske, at man som læser ikke fik læst overskriften, inden man fik klikket på videoen. Dette er på ingen måde, fordi vi har et ønske om at ansvarsfralæggende. Dog vil vi mene, at det er en del af læserens ansvar at forstå genren, inden man påbegynder læsningen og de voksnes ansvar at forklare børnene, at dette er ment i sjov og ikke alvor. Humor og satire er rygraden af et samfund og viser noget om hvor robust sådan et samfund er og om at selve demokratiet status.
Fra Berlingske Tidende
Er demokratiet under pres? Når den frie presse censureres for indlæg der indeholder satire og humor, er det et tegn på, at demokratiet er under pres. Det er afgørende for et samfund, at man som presse frit kan skrive, debattere og ytret sine holdninger frem. Kun gennem uenighed kan vi have dialoger om, hvordan vi kan selve sammen med alle vores forskelligheder. Hvad vi accepterer i vores samfund, og hvordan vi lærere og kurerer forskellige holdninger i vores samfund. Når man ikke kan lave sjov med de forskellige værdier og måden, vi fremstiller os selv på. Hvad bliver så det næste?
Anders Matthesen: "Det er et minefelt at navigere i" "Anders "Anden" Matthesen har siden 90'erne haft succes med at være sjov og temmelig grovkornet over for både et børne- og et voksent publikum, men hvordan er det at skrive provokerende oneliners i en tid med wokekultur og #MeToo? Anders Matthesen insisterer på at navigere efter sin egen mavefornemmelse og løbe risikoen for at blive upopulær. Den eneste, der kan få ham til at ændre en joke, er hans kone – og hun synes ikke altid, at han er sjov."
Anders MattesenAndersMattesen
Hvad bliver så det næste!
Er dette begyndelse på diktatur? Er det folk med mest magt, som skal bestemme, hvad man må og ikke må? Er ytringsfriheden død? Er dette enden på ytringen af frie og ærlige holdninger, meninger og følelser? Skal folk gå i troen om, at der kun eksisterer positive ting i vores samfund? Handler venskab, demokrati og klogskab ikke også om at forstå modsætningerne og holdningerne modargumenterne for dem, således man kan blive uddannet og forstå, hvordan man håndterer stærke følelser. Hvis alle værdier ikke blev udfordret og afprøvet, hvorfor så overhoved have værdier. Mister de så ikke i selv deres værdier. Hvis ikke er det, fordi de skal stå i kontrast til de gode værdier, Hogwarts bygger på. Hvis ikke man gennem humor og dialog kan italesætte dette, hvad kan man så?
Konklusion
Når den frie presse pålægges indirekte censur fra folk med i magtpositioner(overhoveder på Hogwarts), strider dette i vores øjne imod alt, hvad demokratiet handler om. Vi skal kunne udfordre og have forskellige syn på hinanden, så vi kan snakke, diskutere og debattere med hinanden. Vi skal kunne anerkende vores forskelligheder og tilpasse os samfundets normer og værdier, men også udfordre dem og skabe debat om dem. Den frie presse og det at kunne rapportere om verden og sociale sandheder og forskelligheder er afgørende for, at vi som demokrati fungerer. Lad os ikke smide det væk i den gode sags tjeneste. I stedet for at pålægge censur opfordrer vi til, at man snakker om de ting, der sker og måske er lidt svære, om de normer og værdier vi lever under. Vi skal dannes til at være borgere i dette samfund på godt og ondt og kan ikke pakke hinanden ind i vat. Vi skal italesætte, at folk har forskellige holdninger og meninger, og ikke alle i verden, mener det samme. Dette gælder også på Hogwarts, som ikke forsvinder bare fordi man censurerer dem! Fri presse = det gode demokrati! Det gode demokrati er = venskaber og fællesskaber
Fra Berlingske Tidende
Den 14. i november laver redaktionen en sjov video-blog om konkurrencen mellem to huse. Videoen er ment som satire og står i kontrast til det som er temaet på featureugen. Flere overhoveder brokker sig over videoen ikke er markeret satire og humor! Den 15. november laves en opfølgning tydelig afmærket “satire og humor”. Plus flere positive videoer om husenes aktiviteter. Den 16. November er flere medlemmer at fra over husene og deres repræsentanter nede og indirekte pålægge the Daily Prophet censur ved at bede dem om at lave positive indlæg og ikke negative. Selv hvis de er for sjov.
Se fremad - fremtiden på redaktion
The Daily Prophet vil fortsætte med at lave nyheder. Vi har selvfølgelig taget kritikken til efterretning, men vi er fortsat bekymret for demokratiet ytringsfrihed. Vi er helt med på at der på Hogwarts eksistere en fantastisk god stemning og ånd, som er skabt er alle de dejlige mennesker der er med i denne verden. Vi vil på ingen måde tage dette fra dem, men læs og se vores indslag som de er ment. Det er så nemt at blive stødt i vores tid. Vi skal passe på vi ikke mister perspektivet og den gode demokratiske debat og vores humor. Tak fordi du læste med og er med til at gøre Hogwarts helt speciel!