Debat indlæg
Ind- og udskolingselever blandes på trods af alder og interesse, hvilket skaber utilfredshed og uro på Hogwarts.
Seyda, Azal, Anton og Tobias
november 14, 2022
line1573@akskole.dk
Eleverne er utilfredse med elevfordelingen! De ældre elever viser på baggrund af dette ingen interesse for det sociale eller aktiviteterne. De dårlige sociale forhold og kommunikation blandt årgangene gør, at eleverne ønsker en ny fordeling!
Kantinegangen
De ældste elever på Hogwarts hader sammenblandingen af årgangene. Problemerne opstår, når de forskellige elever blandes på tværs af interesser og alder. Specielt på Ravenclaw er de ældste elever utilfredse med udfaldet. “Det er kedeligt at være sammen med de små” (En ældre elev fra ravenclaw). Dog er de yngre elever fra gryffindor langt fra enige i denne udtalelse. “Det er sjovt at være sammen med folk jeg ikke kender” lyder det fra en mindre elev på Gryffindor-huset. De tidligere rivaler ser meget forskelligt på elevfordelingen af husene. Gryffindors yngre elever lader til at trives med de andre elever i huset, i modsætning til eleverne på Ravenclaw, som lader til at have mindre utilfredsheder. De forskellige huse har forskellige synsvinkler, hvilket kan have noget at gøre med deres tidligere strid. Skolelederen Snape påstår, at Hogwarts går ind for fællesskab og sammenhold, men alligevel er der splid mellem eleverne på nogle af husene. Elever fra både Slytherin og Hufflepuff husene ser ligesom Ravenclaw utilfredse på situationen. “Jeg synes, det er virkelig dumt at dele os op”, bliver der udtalt fra en mindre elev i Slytherin huset. Bunder deres frustrationer i virkeligheden i, at de er rasende over lærerne? Eller ligger der mere bag deres udtalelser? Vi er dog i opstartsfasen og det er måske meget naturligt, at husene oplever forskellige problemer med elevfordelingen. Dog må vi ikke glemme alle de elever, som ser tilfredse på situationen “Jeg synes, det er godt, jeg ikke skal have undervisning” lyder det fra en tilfreds elev fra Slytherin.
Vi skal se fremad!
Ud fra ovenstående ser det ud som om, at den oplagte løsning er, at lave nye hold med en bedre fordeling blandt eleverne. Men hvordan skulle den nye fordeling se ud? Man kunne bl.a. fordele eleverne efter deres faglige niveau for, at øge samarbejde og kommunikation. Derudover kan man opdele eleverne efter interesse. For at alle elever bliver tilfredse med deres hold, kan man blandt andet placere en elev ved siden af sin veninde/ven. Dette kan være med til at øge elevernes lyst til deltagelse. Det er vigtigt, at alle elever oplever tilfredshed med de hold de er kommet på. Det skal være en fair fordeling for alle, så man kan øge deres interesse i det der foregår, da det ellers kan skabe en rimelig rodet og grov stemning.
Hogwarts logo